Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie inspektorów ochrony p-poż.  w dn. 15.01 - 28.02.2018r.