Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie inspektorów ochrony p-poż.  w dn. 10.09 - 12.10.2018r.