Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - e-learning: 24 września - 23 listopada 2018 r.

Szkolenie inspektorów ochrony p-poż.  w dn. 10.09 - 12.10.2018r.