Praktyki zawodowe PWSZ

Współdziałanie służ w ramach zdarzenia masowego

Współdziałanie jednostek PRM (ZRM) z jednostkami KSRG.