Podstawy prawa w ochronie przeciwpożarowej XXXVIII